Om vilkårene våre

Vi i foodora ønsker å være åpne om hvordan arbeidsvilkårene er for våre ansatte og hvordan vilkårene våre er i forhold til sammenlignbare jobber. Så kan hver og en gjøre seg opp en mening om foodora som arbeidsgiver, basert på fakta.

Butikkmedarbeider foodora Kommentar foodora bedre/dårligere/likt med standard
Snittlønn Ca 165-185 NOK/time
(Landsoverenskommelsen mellom Virke/LO/Handel og Kontor)
174 NOK/timen
181 NOK/timen (nasjonalt)
186 NOK/time (Oslo)
Øverst effektiv snittlønn april og mai 2019. De nederste tallene effektiv snittlønn i August. Høyeste utbetalt lønn denne mnd 235 NOK/timen.
Tipps Nei Ja Ca 12 NOK per time i snitt.
Effektiv lønnsøkning per år 2.8% 1.85% Årlig utvikling siden sommeren 2016. Kun tatt høyde for forbedringer i ytelse fra administrasjon (app, distanser, partnere, etc.)
Pensjon Ja Ja Fra 1 til 12 G:
2 % av lønn
Forsikring Ja Ja Yrkesskade og yrkessykdom: Ménerstatning 4,5 G Tap i fremtidig erverv 22-30 G Erstatning ved dødsfall 15,5 G Påførte og fremtidige merutgifter - Dekkes etter en individuell utmåling av DNB Liv. Lidt inntektstap - Dekkes etter en individuell utmåling av DNB Liv.
Tariffavtale Ca 50% av norsk arbeidsliv har tariffavtale Nei
AFP Ca. 20% av ansatte i varehandel har AFP, i følge NHO. Nei foodora syklister har en gjennomsnittlig ansiennitet på 47 uker. Vi foretrekker å bruke disse pengene på noe som gir større verdi til bredden av våre ansatte.
Dekning av kostnader til eget utstyr Direkte arbeidsutstyr normalt dekket Ca 15,000 per år Foodora lønner bl.a. bedre enn gjennomsnittet på grunn av nettopp dette. En lønnsøkning som i sin tid ble forhandlet med syklistbasen, ettersom veldig mange ønsker å benytte eget utstyr ut fra egne behov og ønsker. Ti kroner per time for en fulltids syklist (38 timer i uka) representerer ca 20,000 kr. i året.
Mulighet for mer jobb eller heltid Liten. 6 av 10 som jobber i dagligvarehandelen jobber deltid, og ansatte under 25 år utgjør nesten halvparten av arbeidsstyrken i dagligvarehandelen Garantert Alle inngangs- kontrakter er på 10 timer.
En ansatt i foodora har mange muligheter for å utnytte fleksibel arbeidstid opp til 38 timer i uken og er garantert en kontrakt som representerer gjennomsnittet av dette over et år.
Fast ansettelse Ja Ja Siden 2016 har våre ansatte syklister vært faste ansatte med garantert stillingsprosent.
Krav om kunskap eller erfaring 3/10 2/10 foodora’s eneste krav for å sykle skift er at man skal være fysisk og psykisk kapabel, at man har fungerende utstyr, samt at man respekterer trafikkregler
Mulighet for høyere lønn Nei Ja Ca 30 prosent av våre syklister tjener mer enn 174 kr. i timen, som er det alle syklistene har i gjennomsnittlig timelønn.
Grad av fleksibel arbeidstid Liten Stor foodora har et skiftoppsett som gjør at ansatte selv, uten så mye som “å si ifra til sjefen”, kan gjøre seg utilgjengelige for arbeid opptil 80% av tilgjengelig arbeidstid i uken.

Ofte stilte spørsmål og svar

1. foodora sier nei til tariffavtale

Det stemmer ikke. Vi har sagt nei til den avtalen som ble forelagt oss, fordi den var basert på Speditøravtalen. Speditøravtalen er ment for industriarbeidere, lagerarbeidere og distribusjonsarbeidere. Det er mye i avtalen som ikke er relevant for vår bransje eller våre ansatte. Hos oss er det for eksempel bare én prosent som jobber fulltid, og vi er ikke et selskap der det jobbes ni til fire på hverdager.

Vi er positive til en tariffavtale, men det vil kreve tid, tålmodighet og en grundig prosess for å finne best mulige løsningen både for våre ansatte. Avtalen må gjøre det mulig å operere med fast ansatte i en konkurranseutsatt bransje.

2. foodora lyver om kostnader i avtalen

Nei, det stemmer ikke. Avtalen som opprinnelig ble lagt frem for oss baserte seg på Speditøravtalen. Denne avtalen er ikke tilpasset vår bransje eller hverdagen til våre ansatte. Den inkluderer for eksempel en rekke tillegg for arbeid til forskjellige tider på døgnet, noe som er naturlig i en bransje der arbeidstiden er ni til fire. For foodora, som ikke bare opererer ni til fire på hverdager, vil det bety at syklistene ikke kan jobbe når de vil eller planlegge arbeidsuken sin etter behov. Den fleksibiliteten er viktig for mange i dag.

Vi har vært helt åpne på at det er ekstrakostnader vi ikke hadde klart å bære. Vi forholder oss til de forslagene vi har fått forelagt fra Fellesforbundet. Vi regner gjerne på hvordan et annet forslag kunne slått ut, men det har vi ikke blitt forelagt.

3. Fellesforbundet krever kun minimale økninger

Fellesforbundet har vært ivrige på å si at det ikke er store summer de har krevd i avtalen, men det er ikke riktig. Mange av de forslagene vi har fått forelagt er tilsynelatende mindre krav, men for oss som selskap blir de sammenlagt og totalt umulige summer. Arbeidskonflikten handler ikke om noen kroner i timen, men om hvordan forskjellige kostnader spiller sammen og slår ut. Om en avtale skal fungere, må den være tilpasset bransjen og virkeligheten.

4. Hva er rett timelønn?

Gjennomsnittlig effektiv timelønn for våre ansatte var 174 kr i april og mai 2019, som er de månedene som ledet opp til første møte med Fellesforbundet.

Fellesforbundet opererer med 154 kr, men de har også utelukkende tilgang den til lønnsinformasjon som medlemmene i Fellesforbundets klubb hos oss har valgt å dele. Det er kun en brøkdel av de ansatte og kan på ingen måte gi et fullstendig bilde. 20 prosent av våre ansatte tjener mer enn 200 kroner i timen, men det er selvfølgelig heller ikke representativt for selskapet som helhet. Vi bruker snittet av alle syklistene, ikke inkludert tips.

5. De ansatte må selv betale for eget utstyr.

Det stemmer at de ansatte selv kjøper sitt eget utstyr, men det kompenseres av foodora som en del av lønnen. Ti kroner i timen i tillegg for utstyr vil for en syklist som jobber fulltid utgjøre rundt 20.000 kroner i året. Av våre over 600 ansatte sykkelbud, er det seks stykker som jobber fulltid. Men kompensasjonen følger da hvor mye man jobber.

Vi leverer ellers hjelm, t-skjorte, vest, sekk, jakker, rabatt på mobilabonnement og sykkelservice, med mer. Men selve sykkelen og mobilen eier den ansatte. Bruk av eget utstyr blir kompensert gjennom deler av grunnlønnen. Det er ikke normen at deltidsansatte i Norge får dekket mobil og abonnement.

Hovedgrunnen til at foodora har landet på denne modellen er at syklistene var opptatte av å ha muligheten til å velge utstyr selv. Det er stor variasjon i ønsker og behov. Noen vil ha dyre racingsykler, andre er mindre opptatt av det. Vi har også ansatte med spesielle behov. Det er svært få, om noen, som ønsker standardsykler og standardutstyr.

Vi sier på ingen måte at vi har en perfekt modell i dag, og vi er ser alltid etter muligheter til å forbedre oss, men dette er den beste løsningen vi har per i dag, den ble i sin tid forhandlet frem i samtaler med syklistbasen, og er den løsningen som er mest rettferdig for flest av våre ansatte.

6. foodora vil ikke forhandle med syklistene

Det er feil. Å forhandle og finne løsninger med de ansatte har alltid vært viktig hos foodora. Modellene vi har i dag ble for eksempel skapt i dialog og forhandlinger med syklistene. Før 2016 hadde vi 145 kroner i timen i flat timelønn på ukedager og 155 kroner i helgene. Så ble vi enige om måten vi gjør det på i dag. Der grunnlønnen riktignok er lavere, men timelønnen i snitt ligger på 174 kroner. Mye høyere. 20 prosent av syklistene tjener over 200 kroner i timen i snitt. Det betyr ikke at systemet vi har nå er perfekt på noen måte, og vi må alltid jobbe med å gjøre det bedre

7. foodora er et internasjonal selskap som kun er opptatt av å tjene penger

Alle selskaper er opptatt av å tjene penger. Det er en forutsetning for å kunne tilby folk et sted å jobbe. Vi er en del av et stort konsern, men foodora Norge er et eget selskap og driver på vår egen måte. Vi har helt siden oppstarten i 2015 vært opptatt av å være en ryddig og trygg arbeidsgiver i en bransje som har et frynsete rykte. Mange av de som jobber i administrasjonen er tidligere syklister, og vi jobber aktivt for å gjøre syklistenes arbeidsdag så bra og effektiv som mulig.

Men fakta er at foodora Norge taper penger. 7,9 millioner kroner i 2017 og 11,2 millioner kroner i 2018. Fakta er at vi kunne tjent penger, om vi var en slik arbeidsgiver som vi blir fremstilt som. Men det er vi ikke, og vi vil ikke, være en slik arbeidsgiver. Og i stedet for å gå i dialog med en aktør som etterstreber den norske modellen med faste ansatte og ordnede forhold, ønsker Fellesforbundet nå å presse gjennom en avtale som i realiteten betyr at aktører som ikke har faste ansatte får et konkurransefortrinn.

8. Har ikke syklistene fått lønnsøkning på tre år?

Syklistene i foodora tjener i snitt 174 kroner i timen, ikke inkludert tips. Denne effektive lønnen har gått opp med 1,88 prosent i året siden den nye lønnsmodellen kom sommeren 2016.

9. Alle seriøse norske selskap har tariffavtale

foodora er ikke negative til en tariffavtale. Men det er fullt mulig å være en seriøs arbeidsgiver i Norge, uten tariffavtale. 52 prosent av alle norske arbeidstakere i privat sektor jobber tross alt på steder uten tariffavtale. Samtidig har vi vært helt tydelig på at vi ikke er motstandere av tariffavtale, men at vi ikke kan akseptere innholdet i den tariffavtalen som er foreslått av Fellesforbundet.

10. Hvordan jobber foodora for å gjøre arbeidshverdagen for de ansatte bedre?

Vi jobber hele tiden med å forbedre vilkårene for alle som leverer for oss. Bransjen vi opererer i gjør at vi vanskelig kan sammenlignes med typiske- og fulltids arbeidsplasser, men de fleste opplever at arbeidet gir stor grad av frihet og fleksibilitet. Det finnes selvfølgelig elementer som er savnet også. Blant annet er det ikke alltid rom for sosialisering i arbeidstid, ettersom man ofte befinner seg alene på sykkel i byen. Kontakten kontoret har med syklister og syklister har med andre syklister blir ofte begrenset til elektronisk kommunikasjon. Vi prøver å bøte på det med flere sosiale arrangementer og flere direkte kontaktpunkt. Vi har ansatte som jobber hardt med arrangementer og med å følge opp syklistene ukentlig.

Alle syklistene er delt inn i team, med en erfaren kaptein. Vi jobber spesielt mye med å ta tak i og bearbeide tilbakemeldinger fra kapteinene, slik at vi blir bedre der det betyr mest for syklistene.

Vi jobber også mye med sikkerhet på jobb. Vi har selvfølgelig HMS-representanter i alle byene vi er representert. I tillegg til opplæringen alle får før de begynner hos oss, har vi jevnlige e-postkampanjer for å holde oppe fokuset på sikkerhet, etterutdanne og følge opp risikomatriser.

Ettersom etterspørselen vår har vokst har vi også sett behovet for å engasjere bud som har bosted utenfor sentrum, dette kombinert med vårt ønske om at alle skal kle seg i rosa har gjort at vi har investert i utstyrsrom for budene i Oslo og løpende vurdere det i de andre byene våre også. Vi ønsker at alle skal ha en fullverdig arbeidsplass og har sett at vi også har noen som foretrekker å gjøre seg klar til jobb et sted som er skreddersydd for nettopp dette, selv om brorparten ønsker å gjøre seg klar til jobb og begynne å tjene penger rett utenfor sin egen inngangsdør.

11. Vil resten av bransjen følge etter om foodora får tariffavtale?

foodora har gått foran og lagt stor vekt på å være en ryddig og rettferdig arbeidsgiver helt siden oppstarten i 2015, med faste ansatte. De siste årene har flere konkurrenter kommet inn i markedet over hele Norge. De har basert seg på innleie og langt lavere kostnader. De har ikke fulgt standarden til foodora til nå, og det er liten grunn til at de vil gjøre det med tariffavtale. Kostnadsgapet vårt til konkurrentene er allerede stort, og blir det større kan vi ikke konkurrere. Det vil alle tape på.